Rent praktisk foregår sikkerhetsprosedyren slik at personalet først vil skanne QR-koden i reservasjons-e-posten. Så må passasjerene selv skanne boardingkortet ved selvbetjeningsinngangen  og deretter fortsetter man gjennom sikkerhetskontrollen.

Schiphol har også forkortet køene på en annen måte, ved at de har opprettet en egen sikkerhetskontroll for passasjerer med lite bagasje. Denne køslusen er nå blitt et permanent innslag på de mest hektiske dagene.

Grunnlaget for alle slike tiltak er å effektivisere og gjøre reisen smidigere for den økende mengden av flypassasjerer.

Tror du dette kan bli en permanent løsning, og fremtiden på samtlige flyplasser?

#sikkerhetskontrollen #fly #flyplass #reise #reiseglede