Norsk Hermetikkmuseum i Stavanger

Hei dere.

På søndag var vi en liten kosetur i Stavanger. Vi skulle egentlig rusle litt i Gamle Stavanger, ta en kopp kaffe på kafeen der, og bare nyte bydelen. 

Det er en av mine favorittbydeler, med smale gater og gamle verneverdige hus. Rene idyllen.

I Gamle Stavanger ligger også Norsk Hermetikkmuseum, rett over kafeen, i en gammel hermetikkfabrikk. Når vi kom dit var museet åpnet, og akkurat denne søndagen var det gratis inngang. 

Ideen om hermetikkmuseum i Stavanger ble første gang reist rundt forrige århundreskifte, men det var ikke før i 1982 at ideen ble realisert. 

I museet får en et innblikk i hva Stavanger ble bygget på fra slutten av 1800-tallet og til langt inn i 1900-tallet. Her får en skue en levendegjort utstilling og du kan bli kjent med produksjonsgangen ved fremstilling av brislingshermetikk og fiskeboller. Du får også innblikk i hvordan miljøet og arbeidsforholdene på fabrikkene artet seg.

Med hermetikken vokste også den grafiske industrien frem med basis i grafisk utforming og produksjon av etiketter. De såkalte “iddisene”.

I det autentiske fabrikkmiljøet vises produksjonsgangen ved fremstilling av brislinghermetikk og fiskeboller. Produksjonsutstyret og maskinene er godt bevart, og det er grunnen til at det er mulig å vise utstyret som ble brukt fra perioden 1880 – 1925.

Hermetikk  var Stavangers viktigste næring fra 1880 – 1960. 

Jeg legger ved litt bilder fra vår tur rundt på museet. Under bildene får du mer innblikk i Stavangers historie og hermetikken.

Når en kommer inn på museet møter en rekke av forskjellige typer sardiner. Tror nok ikke de hadde disse smakene før.

I produksjonslokalene:

Her kan du teste hvor lang tid du tar å legge brislingen i boksene. (det er plast fisk)

Litt av kjente varer som har blitt produsert i Stavanger:

Slik var damene kledt:

 

Liv og røre på kaiområdet i Stavanger. Kjenner du deg igjen?

Iddiser:

 

En kjent kar. Har du sett ham før?

Tror nok dette og er noe nytt. Sjokolade brisling:

 

Historien om Stavanger og hermetikken:

Den første hermetikkfabrikken i Norge ble grunnlagt i Drammen i 1841. Der ble det produsert kjøtthermetikk.

Senere spredte hermetikk industrien seg til andre steder i Norge. I Stavanger startet industrien i 1873 da Stavanger Preserving co ble stiftet. Denne fabrikken startet først med produsering av forskjellige middagshermetikker. Denne industrien varte til 1982.

Fra 1890-årene til 1960 var hermetikkproduksjonen Stavangers største næring. Den skapte arbeidsplasser og store inntekter for ulike bedrifter. I disse årene bestod industrien av ca. 350 hermetikkfabrikker.

 Stavanger er jo kjent i dag som Norges “Oljehovedstad”, men før oljeeventyret startet var faktisk byen landets “Hermetikkhovedstad”. 

Hermetikkindustrien har hatt stor betydning for industrien i byen generelt. Den skapte flere arbeidsplasser, der flere industrigrener vokste frem nettopp på grunn av hermetikken. Blant annet grafisk industri, gummiring industri, mekaniske verksteder og byens infrastruktur som kaianlegg, jernbane, strøm- og gass tilførsel, bygge industri og telefonsystem. 

Hermetikken ble etter hvert solgt over hele verden og dette krevde salgsapparat og kjennskap til markeder.

Men eventyret tok slutt, og nedbyggingen startet langsomt fra 1920 åra. Det var mange grunner til det som  sterke valutasvingninger og fallende priser, brislingen trakk seg etter hvert nordover på Vestlandet for å nevne noen.

Mange hermetikkfabrikker klarte ikke dette, og gikk dermed konkurs. Noen få klarte seg og bygget nye produksjonsanlegg.

 

#stavangerhistorie #hermetikkmuseet #Rogaland #historie
 

 

 

27 kommentarer

Siste innlegg